Danění investic v roce 2024

Last Updated on 05/03/2024 by Nikola Cerna

Daně jsou strašákem pro každého. Nejinak je tomu i ve světě  investování. Na úvod je třeba zmínit jednu věc – nejsme daňoví poradci a proto nic z toho, co se níže dočtete neberte jako dogma a vždy se poraďte se svým daňovým poradcem o vaší konkrétní situaci. 

Ačkoliv je otázka danění investic vždy individuální, a na každého se budou vztahovat trochu jiná pravidla, považujeme za naši povinnost, seznámit vás alespoň se základními daňovými pravidly, které ve světě investování platí. Vše níže uvedené platí pro fyzické osoby a malé investory, pro které je investování soukromou činností.

Nejprvne si pojďme ukázat, jak zákon o daních z příjmů člení příjmy fyzických osob do pěti kategorií a do jaké kategorie bude naše investiční činnost zapadat. Na tom totiž závisí, jak jednotlivou investiční činnost budeme danit.

Zákon o daních z příjmů člení příjmy fyzických osob do pěti kategorií:

  • § 6 příjmy ze závislé činnosti (např zaměstnání)
  • § 7 příjmy ze samostatné činnosti (např podnikání)
  • § 8 příjmy z kapitálového majetku (např výnos z prodeje akcií, dluhopisů, ETF, dividendy)
  • § 9 příjmy z nájmu (např pronájem nemovitosti)
  • § 10 ostatní příjmy (např. kryptoměny)

P2P půjčky se daní v závislosti na platformě podle § 8 nebo § 10. Častějí však podle § 8 jako příjmy z kapitálového majetku.

Pokusíme se vám to podat co nejpřehledněji, abyste si udělali obrázek, jak funguje danění investic. Ukážeme si dva scénáře – A) nemusím platit daně z investic. B) musím podat daňové přiznání a zaplatit daň ze zisku z investic.

 Ke každému scénářii si napíšeme několik příkladů. Tak pojdmě na to. 

A) Nemusíte platit daně z vašich investic, jedná se o osvobozený příjem

  • ani podávat daňové přiznání ( za předpokladu, že jste zaměstnanec na HPP, nemáte žádné další příjmy z vedlejší činnosti a daňové přiznání za vás běžně řeší zaměstnavel)

1) Držíte cenné papíry (akcie, dluhopisy, podílové fondy, tudíž také ETF) déle než 3 roky

Hned na začátek vám řekneme jednu dobrou zprávu – pokud budete investovat opravdu dlouhodobě, nemusíte platit daňe! Dlouhodobí investoři jsou v České republice oproštěni od placení daní, ze svých zisků. Toto považujeme za jednu z velkých výhod daňových rezidentů ČR. To ale neznamená, že to tak bude i v budoucnu. Kdykoliv se může změnit zákon a my o tuto výhodu přijdeme. 

V ČR platí tzv. Časový test. Pokud je doba mezi nákupem a prodejem cenného papíru 3 a více let, jste z takového prodeje oproštění od platby daně.

2. Vaše příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhly 100 000 Kč.

Pozor, nejedná se o váš čistý zisk, nýbrž celkovou hodnotu prodeje. Oproštěni od podání daňového přiznání jste taky v případě, i když prodáte svou investici dříve, než po třech letech, ale prodej nepřekročí 100 000 Kč. Hodnota 100 000 Kč platí pro součet prodejů všech investic na všech investičních účtech. 

Např. Pokud byste v roce 2021 nakoupili ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za 60 000 Kč a v roce 2023, kdy se vám investice zhodnotila vše prodali za 80 000 Kč. Prodejní částka nepřekročila 100 000 Kč a vy váš zisk 20 000 Kč nemusíte danit. Za předpokladu, že toto byl váš jediný prodej v tomto daňovém roce.

Pokud byste ale v roce 2021 nakoupili za 90 000 Kč a v roce 2023 prodali za 110 000 Kč. Váš příjem z prodeje by přesáhl 100 000 Kč a vy byste už daňové přiznání podat museli. Váš čistý zisk 20 000 Kč by se danil sazbou 15%. 

3) Vaše ostatní příjmy (například dividenty, úroky z P2P, kryptoměny) nepřesáhly 20 000 Kč/50 000 Kč

Oproštěni od podání daňového přiznání jsou také fyzické osoby, kterým jejich ostatní příjem mimo zaměstnání nepřekročil 20 000 Kč (v případě, že nejste zaměstnaní je limit 50 000 Kč). Tento bod se ve světě investování vztahuje hlavně na příjmy z dividend, úroků nebo kryptoměn. 

Pozor! Částka 20 000 Kč/ 50 000 Kč platí pro součet vašich ostatních příjmů.

K příjmu z úroků přijdete nejčastěji pokud investujete do P2P půjček na platformách jako Mintos, Bondora, Zonky, aj. 

Například na Mintosu máte každý rok k dispozici “daňové hlášení”, které vám řekne, kolik vaše příjmy z úroků činí. Pokud vaše ostatní příjmy spolu s příjmem z Mintosu nepřesáhnout 20 000 Kč nebo 50 000 Kč, nic neřešíte. Pokud ano, máte povinnost uvést tento příjem do daňového přiznání. 

K příjmu z dividend pak nejčastěji příjdete pokud vlastníte distribuční ETF. Je tedy dobré si tento zisk pohlídat nebo volit při koupi ETF akumulační. Z akumulačního ETF žádnou dividentu nedostanete.

My volíme vždy ETF akumulační a neprodáváme dřív, než po třech letech. Vyhýbáme se tak daňové povinosti.

Pozor! Jediným případem, kdy je potřeba ohlásit i osvobozený příjem, je situace, kdy tento příjem fyzické osoby přesáhne v jednom roce 5 milionů korun. 

V těchto třech případech neplatíte z daně z vašich investit – cenný papír držíte déle než 3 roky, příjem z prodeje cenného papíru nepřekročil 100 000 Kč nebo vaše ostatní příjmy nepřekročily 20 000 Kč (50 000 Kč). Ve všech ostatních případech jste povinni podat daňové přiznání a vaše zisky z investic zdanit sazbou 15%.

danění investic

B) musíte podat daňové přiznání a zaplatit daně z vašich příjmů z investic

Pokud se na vás nevztahují výjimky z bodu A, musíte vždy uvést vaše příjmy z investic v daňovém přiznání. 

Ať investujete na jakékoliv zahraniční platformě nebo používáte zahraničního brokera, vždy platíte daně podle země, ve které máte daňovou rezidenci. Ta je zpravidla v místě, kde je centrum vašeho života a kde se vyskytujete alespoň 183 dní v daňovém roce. 

1) Danění zisku z prodeje ETF a danění dividend

Pokud cokoliv ve vašem investičním portfoliu prodáte dříve, než po třech letech, musíte zaplatit daň. Je jedno, zda si peníze necháte poslat na bankovní účet nebo je dále reinvestujete. Samotný prodej je zdanitelnou událostí. Dividendy i daně z prodejů cenných papírů jsou dle českých zákonů zdaněny sazbou 15 %.

Příklad:  Pokud byste v roce 2021 nakoupili ETF iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) za 90 000 Kč a v roce 2023 prodali za 110 000 Kč. Váš příjem z prodeje by přesáhl 100 000 Kč a vy byste daňové přiznání podat museli. Váš čistý zisk 20 000 Kč by se zdanil sazbou 15%. 

Toto platí stejně pokud investujete sami přes brokera (Interactive Brokers, Degiro) nebo přes robo- advisora (Fondee, Portu, aj).

Danění dividend z ETF

Pozor na danění dividend – mnohdy jsou vám dividendy vypláceny už zdaněné. To ale nic neznamená, i tak se na vás vztahuje povinnost dividendu zdanit v místě, kde máte daňovou rezidenci. Neptejte se nás proč, zkrátka to tak je. Proto se vyhýbáme nákupu distribučních ETF, které vyplácí dividedy. 

Danění investic na Portu nebo Fondee

I když používáte k investování robo-advisory jako Portu nebo Fondee, kde je vše automatické a jednoduché, placení daní z dividend se nevyhnete (pokud vaše příjmy překročí výše uvedené hranice). Obě platformy se vás ale snaží celý proces podání daňového přiznání co nejvíc zjednodušit. 

Citace ze stránek Portu.cz

“Portu sice daňové poradenství neposkytuje, ale snaží se svým klientům v této oblasti poskytovat maximální součinnost. Pro účely podání daňového přiznání vám vždy na začátku kalendářního roku Portu připraví potřebné podklady pro podání daňového přiznání (mj. seznam všech provedených transakcí, připsaných dividend a odečtených poplatků). Tyto podklady naleznete po přihlášení do aplikace Portu v sekci Transakce a peníze – Výpisy a potvrzení, kde je můžete stáhnout jako PDF nebo CSV.”

Citace ze stránek Fondee.cz

“Fondee se maximálně snaží klientům usnadnit práci s daňovým přiznáním. Každoročně připravujeme daňové podklady, které obsahují daňový výpis a vzor vyplněného daňového přiznání, který obsahuje skutečné hodnoty z investování pro každého klienta.”

Za určitých okolností vám na těchto platformách taky může vzejít povinnost zaplatit daně také za prodej cenných papírů. Je to ale málo pravděpodobné. 

Může to nastat v případě, kdy platforma kvůli rebalanci portfolia bude muset něco odprodat a něco jiného přikoupit. Obě platformy se tomu snaží u dlouhodobých investorů předcházet tak, že rebalancují jen pomocí přikupování. Pokud ale na platformu neposíláte peníze pravidelně a máte nastavené rebalancování, nemají za co přikoupit chybějící část a musí něco prodat. U 90% investorů však tato částka stejně nepřesáhne 100 000 Kč, takže jste od danění stejně osvobozeni (viz. Scénář  A, příklad 2)

2) Danění výnosů z P2P půjček

Při investování na platformě Mintos nám téměř vždy vzniká povinnost platit daně (kromě výjimky ze scénáře A- příklad 3: vlezete se do hranice všech ostatních příjmů 20 000 Kč/ 50 000 Kč)

U příjmů z úroků nezáleží na tom, jestli si peníze převedete na svůj osobní účet v bance nebo je dále reinvestujete – zdanit je musíte tak jak tak a to sazbou 15%.

Jak na to? Nebojte, není to nic složitého. Na Mintosu máte každý rok k dispozici “daňové hlášení”, který vám řekne, kolik vaše příjmy z úroků činí. Dostanete se k němu kliknutím na kolečko vašeho profilu vpravo nahoře a poté na daňové údaje.

Pro investování na jakékoliv jiné P2P platformě (např. Zonky, Bondora, aj.) platí stejné podmínky. V uživatelském rozhraní platformy byste měli mít k dispozici podklady pro vaše daňové přiznání. 

Od června 2022 Mintos přesel na investování skrz tzv. Notes. Notes jsou regulované finanční instrumenty a zisky z jejich úroků jsou daněny přímo platformou Mintos 5%.

Pokud jste začali investovat na Mintos po 1. 7. 2022, daňovou povinnost za vás částečně vyřesí oni. Vaše zisky budou automaticky daněny přimo na platformě Mintos 5%. Vy však musíte doplatit daň 10%.

3) Danění prodeje akcií a dividend z akcii

Pokud přes brokera (Interactive Brokers, Degiro, aj.) nakoupíte jednotlivé akcie, je danění jejich prodeje v podstatě stejné jako zdanění prodeje ETF. Pokud prodáte za víc, než 100 000 Kč, musíte danit zisk sazbou 15%.

POZOR! Pokud se vám stane, že prodáte ETF nebo akcie ve ztrátě, pořád máte povinnost tento prodej ve vašem daňovém přiznání uvést. Váš zisk z tohoto prodeje je 0 Kč, takže žádnou daň platit nebude. 

Danění dividend z akcií

Danění dividend z akcií je jednodušší než dividend z ETF. Je tomu proto, že u akcií ve většině případů nedochází ke dvojímu zdanění. Dividendy jsou daněny jen jednou a to v místě, kde je akcie vydávána, podle daňové politiky jednotlivých států (USA 15 % s W8BEN, 30 % bez vyplněného W8BEN formuláře, VB 0%, Německo 26,38%, Japansko 15%, ČR 15%)

Máte-li ve svém portfoliu pouze české dividendové tituly, danění a vyplňování přiznání se vyhnete úplně, jelikož jsou daně z dividend strženy u zdroje dle českých zákonů.

Příjmy z dividend akcií tedy musíte do svého daňového přiznání uvést, ale neměly by být dále daněny.

4) Danění kryptoměn

Kryptoměny se daní dle §10, tedy jako ostatní příjmy sazbou 15%. Proti prodejní ceně, tedy proti příjmům z prodeje kryptoměn, můžete samozřejmě započíst náklady vynaložené na nákup kryptoměn. U kryptoměn není žádný časový test a veškerý příjem je třeba řádně uvést v daňovém přiznání a zaplatit z něj daň z příjmu. To samé platí pro obchodování a převod kryptoměn mezi sebou. To znamená, že každá transakce v krypto světě by měla být řádně zdaněna. Pokud prodej kryptoměn spolu s ostaními příjmy podle §10 nepřesáhne 30 000 Kč, daňové přiznání podávat nemusíte.

Všechny částky, které uvádíte do daňového přiznání musí být v korunách. Pro přepočet použijte jednotný roční kurz Ministerstva financí.

Doufáme, že jste si udělali obrázek, jak funguje danění investic. Není to zase tak složité, jak se může na první pohled zdát. Nenechte se daněním investic zastrašit. K finanční svobodě vede cesta skrz pravidelné a dlouhodobé investování a tam se můžete, za určitých podmínek, danění investic úplně vyhnout.

Doufáme, že vám tento návod pomohl. Jestli ano, sledujte nás na instagramu @svetjecool, kde nám taky můžete napsat s případnými dotazy. Přejeme úspěšné zhodnocování a hodně štěstí na cestě za finanční svobodou.

Tipy na další článek:

Ještě jste svoje peníze nezačali zhodnocovat? Přečtěte si Jak investovat do ETF a zjistíte, že to není nic těžkého.

Upozornění: Tento článek, stejně jako veškeré informace na tomto webu, slouží pouze ke vzdělávacím účelům. Nejsme finanční poradci, informace neslouží jako investiční doporučení. Vždy mějte na paměti, že investování je rizikové a minulé výnosy nezaručují budoucí zisky.


VYDEJ SE S NÁMI NA CESTU K FINANČNÍ SVOBODĚ