Investiční disclaimer

Investiční disclaimer

Svetjecool.cz je zveřejněna jako informační a vzdělávací služba. Obsahuje stanoviska k nákupu, prodeji a držení různých akcií a jiných cenných papírů.

Provozovatel svetjecool.cz.cz však není zprostředkovatel nebo investiční poradce a neposkytuje investiční poradenství ani doporučení zaměřená na určitého účastníka nebo s ohledem na konkrétní okolnosti určité osoby.

Informace uváděné na webových stránkách včetně odborných článků, komentářů a výhledů nemají v žádném případě sloužit jako individuální investiční doporučení ani analýza investiční příležitosti dle zákona 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Před jakýmkoli investičním rozhodnutím doporučujeme kontaktovat zkušeného investičního poradce a záměry s ním konzultovat.

Svetjecool.cz nezaručuje, že budete akciový trh překonávat.

Informace poskytnuté na svetjecool.cz  jsou získány ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, ale není zaručena přesnost nebo úplnost.

Provozovatel svetjecool.cz neodpovídá za ztráty nebo škody, peněžní nebo jiné, které vyplývají z obsahu svetjecool.cz.

Dosavadní výsledky nemusí nutně znamenat budoucí výkonnost.