Working Holiday víza pro Čechy a jaké jsou podmínky jednotlivých států

Last Updated on 13/12/2022 by Nikola Cerna

Working holiday víza pro Čechy ti umožní v dané zemi získat pracovní povolení po dobu 1 roku od vstupu do země (můžeš do země vstupovat neomezeně, ale nesmíš protáhnout jeden rok). Můžeš tedy neomezeně cestovat po zemi, poznávat místní kulturu a během cestování si taky přivydělat a získat cennou zahraniční pracovní zkušenost. Working holiday víza můžeš získat jen jedenkrát pro každou zemi. Na tyto víza je možné i studovat, ale to většinou po omezenou dobu (4-6 měsíců).

Češi mohou vyrazit na Working holiday víza do těchto zemí:

Chile, Jižní Korea, Taiwan, Nový ZélandKanada, Izrael, Austrálie, Japonsko

 Austrálie

Working Holiday víza

Pro Austrálii byly začátkem roku 2018 schváleny Work and Holiday víza, která mají trochu jiné podmínky, než klasická Working holiday víza, ale vesměs je to stejný pracovně – cestovní program.

 • Kvóta činí 500 míst
 • Musí ti být mezi 18-30 lety
 • Poplatek za vyřízení víz činí 510 AUD (cca 8600 kč)

Podmínky:

 • Prokázat finanční krytí v hodnotě 5000 AUD (cca 85 000 kč)
 • Mít zpáteční letenku, případně prokázat peníze na její požízení – mimimálně 2.000 AUD (cca 34 000 kč)
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík a zdravotní způsobilost
 • Podat žádost o víza mimo území Austrálie
 • Doložit zkoušku z angličtiny – např. IELTS (4,5), TOEFL, PTE, Cambridge (CAE) či jiné. Požadovaná úroveň je něco mezi B1 a B2. Každý, kdo maturoval z angličtiny by měl požadovanou úroveň v pohodě splnit
 • Musíš být studentem VŠ (dokončené alespoň 2 roky) nebo být držitelem vysokoškolského diplomu
 • Work and Holiday víza do Austrálie ti nebyla v dřívějších letech schválena

O víza se žádá online na stránkách Australské vlády. Aby tvoji žádost vůbec brali v úvahu, musíš se vejít do kvóty prvních 500 žadatelů, kterým bude žádost schválena. Jestli jsou místa stále k dispozici můžeš sledovat zde.

Kanada

Working Holiday víza

 • Roční kvóta činí 1150 míst
 • Musí ti být mezi 18-35 lety
 • Poplatek za víza ve výši 256 CAD (cca 4700 kč) plus polatek za biometrické údaje

Podmínky:

 • Prokazatelné finanční krytí v hodnotě 2 500 CAD (cca 40 000 kč)
 • Po příletu do země musíš doložit zpáteční letenku nebo prokázat dostatek financi na její koupi (2500 CAD, cca 40 000 kč)
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík
 • Musíš doložit biometrické údaje dle instrukcí imigračního úřadu
 • Working holiday víza ti nebyla v dřívějších letech schválena pro danou zemi

Working holiday víza do Kanady lze získat následovně:

Musíš se zaregistrovat na stránkách kanadského imigračního úřadu, vyplnit všechny požadované informace a pak čekat, jestli tě vyberou k procesu žádosti o víza. Pozvánky se rozesílají několikrát ročně a nikdy nevíš, kdy nebo jestli tě vyberou. Jakmile se kvóta naplní a ty jsi nedostal pozvání, musíš svůj profil aktualizovat pro další rok a to zasláním nové přihlášky. Nový pool se otevírá (a všechna místa obnovují) každoročně na přelomu listopadu a prosince. První pozvánky se pak posílají v lednu. 

Nezapomeň se tedy do poolu registrovat ještě před prvním kolem, aby tvé šance k přijetí byly co největší. Když tě v prvním kole nevyberou, nezoufej, k rozesíláním pozvánek dochází v průběhu celého roku, ale postupně ubývají volná místa.

Spoustu užitečných a podrobnějších informací najdeš na jakdokanady.cz

Nový Zéland

Working Holiday víza

 • Roční kvóta činí 1200 míst
 • Musí ti být mezi 18-35 lety
 • Poplatek za vyřízení víz činí 455 NZD (cca 6850 Kč)

Podmínky:

 • Prokazatelné finanční krytí v hodnotě 4 200 NZD (cca 72 000 kč)
 • Po příletu do země musíš doložit zpáteční letenku nebo prokázat dostatek financí na její koupi.
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík
 • Working holiday víza na Nový Zéland ti nebyla v dřívějších letech schválena

Proces žádosti o Working holiday víza na Nový Zéland je trochu více o nervy. Jednou ročně (začátkem března) se na webu Novozélandského imigračního úřadu otevře roční kvóta pro 1200 českých šťastlivců a to přesně v určitý den a hodinu. Kdo rychleji vyplní online žádost a zaplatí, ten vyhrává víza. A věřte, že zájemců je spousta. Proto se doporučuje mít rychlé a stabilní připojení k internetu, aby ses vlezl mezi prvních 1200 lidí. Po obdržení víz máš rok na to, vycestovat do země.

Informace hledej na czechkiwis.cz 

Jižní Korea

Working Holiday víza

 • Roční kvóta čítá 300 míst
 • Musí ti být mezi 18-30 lety
 • Poplatek za vyřízení víz činí 90$ (cca 2250 Kč)

Podmínky:

 • Musíš doložit, že na bankovním účtu disponuješ částkou alespoň 6.000$ (150 000 kč)
 • Musíš mít koupenou zpáteční letenku nebo dostatek finančních prostředků na její koupi (cca 25 000 Kč)
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík, itinerář cesty a dopis o tom, proč jsi se rozhodl pro Jižní Koreu.
 • V době žádosti o udělení víz se musíš nacházet na území ČR
 • Working holiday víza ti nebyla v dřívějších letech schválena pro danou zemi

Working Holiday víza do Jižní Koreji jsou formálně označovány jako H-1. Svoji žádost musíš osobně předat na Jihokorejské ambasádě v Praze. Žádat o vízum je možné v průběhu celého roku s tím, že nová kvóta se otvírá vždy k 1.lednu. Všechny potřebné dokumenty si můžeš stáhnout zde. Vyřízení žádosti trvá obvykle 2-3 týdny. Po získání víz máš rok na to, do země vycestovat. 

Více informací najdeš taky na stránkách Jihokorejské ambasády v Praze.

Taiwan

Working Holiday víza

 • Roční kvóta činí 100 míst
 • Musí ti být mezi 18-26 lety
 • Poplatek za víza činí 86 EUR (cca 2 200 kč)

Podmínky:

 • Musíš prokázat finanční krytí v hodnotě 4 000 EUR (cca 100 000 Kč) nebo 2 500 EUR (cca 64 000 Kč) a zároveň mít koupenou zpáteční letenku.
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík
 • Working holiday víza ti nebyla v dřívějších letech schválena pro danou zemi

O víza můžeš žádat v průběhu celého roku. Pro více informací kontaktuj Tchaj-wanhospodářskou a kulturní kancelář v Praze nebo se podívej na stránky ministerstva Taiwanské republiky

Pro vyřízení víz si musíš vytisknou žádost, vyplnit a osobně odevzdat v Tchaj-wanhospodářské a kulturní kanceláři v Praze.

Chile

Working Holiday víza

 • Není stanovena roční kvóta
 • Musí ti být mezi 18-30 lety
 • Poplatek za vyřízení víz činí 70 EUR (cca 1 800 kč)

Podmínky:

 • Dostatečné finanční krytí (není specifikováno kolik finančních prostředků je potřeba)
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Čistý trestní rejstřík a potvrzení od lékaře, že jsi zdravotně v pořádku
 • Spolu s žádostí o víza musíš doložit dopis, který vysvětluje, proč sis vybral Chile ajaké jsou tvoje plány.
 • Pasová fotografie
 • Working holiday víza ti nebyla v dřívějších letech schválena pro danou zemi

Žádat o víza můžeš kdykoliv prostřednictvím online formuláře.

Proces schválení trvá zhruba 14 dní. O výsledku by tě měli informovat emailem a poté si osobně musíš víza vyzvednout, a to na jakémkoliv konzulátu Chile doma nebo v zahraničí. Po schválení víz máš 3 měsíce na to, abys vstoupil na území Chile. Pro více informací doporučujeme kontaktovat přímo Velvyslanectví Chilské republiky v Praze.

Izrael

Working Holiday víza

 • Roční kvóta 200 míst
 • Musí ti být mezi 18-30 lety
 • Poplatek za vyřízení víz 31 EUR (cca 800 kč)

Podmínky:

 • Dostatek finančních prostředků na účtu (cca 60 000 kč)
 • Mít koupenou zpáteční letenku nebo prokázat, že máš dostatek finančních prostředků na její koupi (cca 10 000 kč)
 • Musíš mít sjednané cestovní (zdravotní) pojištění na celou dobu plánovaného pobytu
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík
 • Musíš doložit lékařskou zprávu o zdravotním stavu
 • Pro jednoho zaměstnavatele nesmíš pracovat déle než 3 měsíce
 • Working holiday víza ti nebyla v dřívějších letech schválena pro danou zemi

Pro získání víza musíš zaslat formulář na Velvyslanectví státu Izraele v Praze poštou, emailem nebo odevzdat osobně.

Po schválení si víza musíš osobně vyzvednout na velvyslanectví a předložit svůj pas. Kvóta se otevírá jednou ročně a to v lednu. Žádat o víza můžeš v průběhu celého roku. Pro více informací kontaktuj přímo Izraelské velvyslanectví v Praze.

Japonsko

 • Roční kvóta je 400 míst
 • Musí ti být mezi 18 a 30 lety
 • Podání zádosti je bez poplatku

Podmínky:

 • V době podání žádosti o vízum musíš mít bydliště na území ČR.
 • Ti, kteří dlouhodobě pobývají v zahraničí a v ČR jsou pouze dočasně za účelem podání žádosti o vízum, nemohou žádat o tento typ víza.
 • Cestuješ do Japonska primárně za účelem dovolené, s pobytem na dobu určitou (max. 1 rok) „Dovolenou“ se rozumí pobyt, který může kromě turismu zahrnovat také návštěvu přátel a/nebo příbuzných a aktivity související s poznáváním tradiční japonské kultury a jazyka. Účelem takového pobytu není zaměstnání a/nebo přesídlení do Japonska.
 • Během pobytu je povoleno vykonávat výdělečnou činnost za účelem doplnění finančních prostředků na cestování a na každodenní výdaje. Jako vedlejší činnost je povoleno také studium. Není však povolená práce v podnicích zábavního průmyslu pro dospělé, jako jsou bary, kabarety a noční kluby, a jakákoliv práce, která je v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.
 • Vízum za účelem working holiday dále nebude vydáno v případě, že je práce nebo studium hlavním účelem pobytu v Japonsku.
 • Necestuješ společně se závislými osobami. Vyjma případů, kdy je závislá osoba držitelem samostatného platného víza.
 • Musíš mít zakoupenou zpáteční letenku nebo dostatek finančních prostředků k jejímu zakoupení.
 • Disponuješ dostatečnými finančními prostředky k pokrytí počátečních nákladůspojených s pobytem v Japonsku (přibližně 45 000 Kč).
 • Dosud ti nebylo vystaveno vízum za účelem pracovní dovolené v Japonsku.
 • Musíš být v dobrém zdravotním stavu.
 • Musíš doložit čistý trestní rejstřík.

Žádá se osobně na Japonském konzulátu v Praze, kde musíš předložit následující dokumenty:

 • Platný cestovní pas ČR
 • Žádost o vízum (v japonském nebo anglickém jazyce), ke stažení zde.
 • 1 fotografie (rozměry 4,5 x 4,5 cm, světlé pozadí, ne starší než 6 měsíců)
 • Životopis (v japonském nebo anglickém jazyce)
 • Plán aktivit na dobu ročního pobytu v Japonsku (v japonském nebo anglickém jazyce)
 • Průvodní dopis zdůvodňující podání žádosti (volnou formou, přibližně 1 strana formátu A4, v japonském nebo anglickém jazyce)
 • Potvrzení o lékařské prohlídce nebo potvrzení o zdravotním stavu
 • Zpáteční letenka (pokud není k dispozici, potvrzení o finančních prostředcích k jejímu zakoupení)
 • Doklady potvrzující dostatek finančních prostředků (přibližně 45 000 Kč) pro pokrytí počátečních životních nákladů spojených s pobytem v Japonsku (potvrzení o zůstatku na bankovním účtu, výpisy z účtu, cestovní šeky, apod.)

Více informací na stránkách Japonského konzulátu.

Nevybrali jste si žádnou z výše uvedených zemí a přesto chcete jet pracovat do zahraničí? Přečtěte si Jak najít práci v zahraničí a vycestujte třeba jenom v rámci Evropy.

2 Comments

 1. Lucie

  Dobrý den.

  Je mi 38 let, pochopila jsem dobře, že nemám nárok na Working holiday víza na Nový Zéland z důvodu vysokého věku?

  Děkuji za informaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..